Chain of Custody

In de gehele keten, van opdrachtgever tot de praktijk in de bossen, komen vraagstukken op gebied van verificatie van bos en houtproducten voor. Zodra het hout zijn standplaats in het bos verlaat, moeten de bedrijven in het bezit zijn van een bedrijfscertificaat voor de handelsketen, oftewel: een Chain of Custody certificaat.

Kwaliteitshandboek

Van bedrijven die geen capaciteit kunnen vrijmaken voor het opzetten van het gevraagde kwaliteitshandboek, nemen wij dit werk graag uit handen. Geheel passend bij uw werkwijze, stellen wij de procedure op, met aandacht voor een goede implementatie.

Heeft u al een kwaliteitshandboek? Dan ondersteunen wij u graag bij het integreren van de certificeringsvoorwaarde in de procedure en werkwijze van uw organisatie.

Interne audit of oplossingen voor bevindingen

“Hoe zat het ook alweer?”, of “Degene die de certificering bij ons heeft opgezet heeft ons bedrijf verlaten.”, zijn veelgehoorde punten. Juist dan is het prettig om voorafgaande aan de externe audit, gezamenlijk intern te controleren of u nog aan de certificeringsvoorwaarden voldoet. Ook als er bij de laatste audit bevindingen naar voren zijn gekomen, helpen wij u graag om deze samen met u, zo praktisch mogelijk op te lossen.

Voorlichting

Voorlichting of trainingsmomenten zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw medewerkers. Een basistraining als onderdeel van de implementatie of een voorlichting om het geheugen op te frissen, zorgt er vaak voor dat de ‘neuzen weer dezelfde kant op wijzen’. Ook hierbij wordt specifiek naar uw bedrijf gekeken en is er voldoende ruimte voor interactive om de brandende vragen van uw medewerkers te beantwoorden.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op via post@eLigna.nl of 0641 472 355.