Sinds 2003

‘Hout dat in aanmerking komt’, dat is de vertaling van Eligibile ligna.

Sinds 2003 ondersteund eLigna bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij vraagstukken over de certificering van hout en bosproducten, in de breedste zin van het woord.

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw werden de problemen rond ontbossing dusdanig internationaal kenbaar gemaakt, dat er, bij gebrek aan wet- en regelgeving, initiatieven ontstonden om ontbossing tegen te gaan. Zo ontstond in 1993 de “Forest Stewardship Council®”, afgekort FSC®. Zowel op mondiaal, Europees als nationaal niveau, ontstonden als reactie ook andere initiatieven zoals PEFCTM, het huidige ‘Program for the Endorsement of Forest Certification’ en het Nederlandse ‘Keurhout’. Deze ontwikkelingen creëerde een vraag naar inzicht in wat er bij de certificering voor deze systemen van de bedrijven verwacht wordt. “Welk hout komt nu echt in aanmerking?” Om die vraag te beantwoorden, ontstond eLigna in 2003.

Deze vraag hangt direct samen met het nemen van de verantwoordelijkheid over de herkomst van het hout. Het vraagt bedrijven en organisaties zelf na te denken over wat acceptabel is, ook nu de Europese wetgeving tegen illegal hout (EUTR) van toepassing is.

eLigna werkt zowel voor organisaties die hout- en bosproducten gebruiken, als voor bosbedrijven en bosondernemers in de bossen zelf. Zo heeft eLigna al een bijdrage geleverd aan projecten in onder andere Chili, Tanzania, Liberia en Kameroen. Aanvullend ondersteunt eLigna locale overheden bij vraagstukken op het gebied van gecertificeerd hout of de rol van bomen in stedelijke gebieden.

De vrouw achter eLigna is Frida van der Veen. Zij heeft een achtergrond in natuur technische bosbouw en internationale houthandel en heeft van jongs af aan een passie voor bos- en houtproducten. Volg haar op twitter via @eligiblewood.